Bergen op Zoom

Bergs college maakt pas op de plaats bij uitvoering projecten

Ook de vernieuwing van het noordelijke deel van de Halsterseweg wordt dit jaar niet uitgevoerd.

Han Verbeem Han Verbeem

Het Bergse college maakt pas op de plaats bij de uitvoering van een aantal grootschalige projecten. Het gaat onder meer om de herinrichting van het noordelijk deel van de Halsterseweg en de vervanging van sportvelden. Ook het geplande herstel van de kademuren bij de Kaai wordt even in de ijskast gezet.

In september maakt de gemeente een keuze of de uitvoering in 2021 alsnog wordt opggepakt of dat verder uitstel volgt. Dat hebben wethouders Koenders en Van der Velden woensdag bekendgemaakt. Eén en ander hangt samen met de slechte financiële situatie van de gemeente Bergen op Zoom.

Uitgavenstop

Als gevolg van de eerder afgekondigde uitgavenstop gaan in totaal negen projecten in de ijskast, zo heeft het Bergse college van burgemeester en wethouders besloten. Zo wacht de gemeente voorlopig met de realisatie van een nieuwe woonwagenlocatie, de verduurzaming van sporthal Tuinwijk, de randvoorziening Lepelstraat, de verkeersafwikkeling Centrumgebied en de rioolvernieuwingen aan de Zuidzijde Zoom. De hiervoor gereserveerde kredieten worden in 2020 niet opgestart.

Wel geld voor nieuw meubilair Stadskantoor

Toch zijn er ook projecten die wel dit jaar doorgang kunnen vinden, zoals de aanpassingen van het Stadskantoor inclusief de vervanging van het meubilair. Ook het stamriool wordt dit jaar aangepakt, de rioolwerkzaamheden bij het Benedenbaantje en het uitbaggeren van waterpartijen in stedelijke gebieden. Verder kan de uitbreiding Biezenhof doorgaan zoals gepland, evenals de onderwijshuisvesting van basisschool De Welle.