Halsteren

College tekent akkoord woningbouw Vrederust, nader onderzoek volgt

Vrederust in Bergen op Zoom

Han Verbeem Han Verbeem

Het college van Bergen op Zoom heeft met zorgorganisatie GGZ/WNB een overeenkomst gesloten voor woningbouw op landgoed Vrederust. Binnenkort volgt een nader onderzoek naar de ontwikkelmogelijkheden van dit gebied.

Vrederust is één van de vier woningbouwgebieden die het college van B&W in gedachten heeft. De andere gebieden zijn de Augustapolder/Waterfront-Spaanse Scharen, Westersingel en omgeving Plein XIII.

Woningbouwprogramma

Dit pilotproject is voor het Bergse gemeentebestuur een cruciale bouwsteen bij de bouw van 7.000 nieuwe woningen vóór 2040, zo verklaart wethouder Letty Demmers. Volgens Demmers zijn er voor Vrederust nog geen woningaantallen en locaties bekend. Wel geldt de afspraak met de Rijksoverheid dat er dertig procent aan betaalbare woningen, dertig procent aan luxe huizen en voor veertig procent in het middensegment wordt gebouwd.

Programma van eisen

De gemeente werkt volgens Demmers nu aan een gedetailleerd programma van eisen en het uitwerken van een uitgebreide ontwikkelingsvisie, die samen de basis moeten vormen voor de transformatie van het landgoed.

Risico’s

In de Bergse politiek weerklinkt momenteel bezorgdheid over de risico’s van de nabijgelegen opvang voor mensen met psychiatrische problemen, ook na een recent voorval waarbij een 75-jarige vrouw vermoedelijk door een patiënt om het leven is gebracht.

Het gevoel van onveiligheid in de buurt zou al langer bestaan, volgens een recente brief van de fracties van V-BoZ en CDA. Wethouder Demmers wil daar echter op dit moment niet op ingaan. Beleid voor de lange termijn wil ze niet laten leiden door incidentele voorvallen – benadrukt ze.