Bergen op Zoom

Hulpgeld Marokko verdeelt Bergse raad: ‘Waarom dan niet voor Libië?’

Pixabay

Han Verbeem Han Verbeem

De Bergse gemeenteraad leeft mee met de bewoners van het aardbevingsgebied in Marokko, maar stemt niet in met een raadsvoorstel van GBWP om één euro per inwoner aan het rampgebied te geven. Eerst moeten er duidelijke regels komen over het toekennen van steungeld aan rampgebieden. Veertien raadsleden zijn voor, zestien tegen – waarmee het voorstel is verworpen.

GBWP-raadslid Alperen Yilmaz doet donderdagavond in de Bergse raad een dringende oproep aan de overige fracties. “Als gemeente voelen we niet alleen de morele plicht om te helpen, maar beseffen ook dat twintig procent van de Bergse inwoners van niet-westerse afkomst is”, benadrukt hij. “Eén euro per inwoner, in totaal bijna 70.000 euro, naar de hulpverleners in Marokko. Laten we als gemeenteraad een positief signaal afgeven.”

Turkije

Eerder heeft de Bergse gemeenteraad ook een soortgelijk bedrag geschonken aan het aardbevingsgebied in Turkije en Syrië. Ook bij deze hulpactie was Yilmaz één van de initiatiefnemers. “Deze aardbeving raakt ons in Bergen op Zoom ook”, zegt Selin Karar (GroenLinks), ook namens Adam Ahajaj (PvdA) – die niet aanwezig kan zijn bij de raadsvergadering.

Geen politiek maken

Niet alle raadsleden gaan mee met deze nieuwe oproep. Want voor de overstromingsramp in Libië, die vele duizenden slachtoffers meer heeft geëist, wordt geen bijdrage voorgesteld. “Daarom steunt CDA/V-BoZ het voorstel niet”, zegt Jaap van Dam (CDA). Iedere inwoner is vrij om zelf geld te doneren of goederen te geven, merkt hij op. De VVD wil geen politiek maken van het toekennen aan gemeentelijk steungeld aan rampgebieden, zegt Jim Bernaards. “Het feit of er wel of niet een band is met bevolkingsgroepen in Bergen op Zoom, maakt voor onze fractie geen verschil”, zegt hij.

Kaders

Julien Voets (Lokaal Realisme) is het daarmee eens en stelt daarom voor om regels -oftewel kaders- op te stellen over hoe om te gaan met steungelden aan rampgebieden. Die zijn er nu nog niet, constateert hij, daarom steunt zijn fractie het voorstel niet. Wel doneert hij persoonlijk een geldbedrag op de girorekening van het noodfonds – en roept de mederaadsleden op zijn voorbeeld te volgen.

Humanitaire ramp

Dit ontlokt een felle reactie van Louis van der Kallen (BSD). “Er speelt zich een humanitaire ramp af en wij spreken over kaders? In 1953, tijdens de Watersnoodramp, kregen we steun uit Pakistan zónder dat daar over kaders gesproken werd.” Het Lokaal Realisme-raadslid wil echter het debat niet vanuit emoties voeren. “Het kan zomaar zijn dat nu en de volgende raadsvergadering zich ergens in de wereld een ramp afspeelt. Wat doen we dan daarmee?” Ook D66 gelooft niet in kaders, zegt Berend Doedens: “We moeten als Bergse raad geen buitenlandbeleid gaan voeren.”