Bergen op Zoom

Van menstruatiearmoede tot fietsparkeren: Bergse raad geeft aanzet voor begroting

Het stadhuis van Bergen op Zoom.

Han Verbeem Han Verbeem

Aandacht voor menstruatiearmoede en woningbouw, aanpak fietsendiefstallen, geen bezuinigen op ouderenactiviteiten, een stimuleringsfonds voor particulier groenonderhoud: ook de Bergse gemeenteraad heeft met de vaststelling van het Beleidskader het wensenlijstje gereed, voor de komende begrotingsbehandeling in november. En: van de VVD mag het Stadskantoor verkassen naar het huidige Bravis – maar tot een concreet voorstel komt het niet.

Na het miljoenenoverschot van 2022 wil het college tóch financieel rustig aan doen. “In dit Beleidskader is te zien dat we voor de jaren 2024 en 2025 nog positieve cijfers zullen schrijven”, meldt het college in het raadsvoorstel van het Beleidskader voor het tijdvak 2024-2027. Tegelijk volgt een winstwaarschuwing voor de jaren 2026 en 2027: dan zijn de vooruitzichten minder rooskleurig. “Vandaar ook dat we de eerder genoemde voorzichtigheid ook de komende jaren willen betrachten”, stellen de collegeleden.

Voorliggend veld

Twee wijzigingsvoorstellen -amendementen- en twaalf raadsopdrachten -moties- komen donderdagavond aan de orde. Op dat moment heeft de Bergse raad al vier uur over het kaderdocument gesproken, tijdens de commissievergadering een week eerder. D66 wil, na een uitvoerig raadsdebat in juni, opnieuw op de rem trappen bij de bezuinigingen op het ‘voorliggend veld’ van Wmo: de bezuiniging van een half miljoen op ouderenactiviteiten van clubs en verenigingen moet in de ijskast, zegt woordvoerder Ufuk Cuman. Het amendement wordt in overgrote meerderheid aangenomen – slechts drie raadsleden stemmen tegen.

Bravis

De VVD laat deze raadsvergadering een proefballonnetje op, en wil het huidige Bergse ziekenhuis na het vertrek van Bravis ombouwen tot nieuw stadskantoor. “Het is makkelijk bereikbaar via de rondwegen, ook vanuit Halsteren en Lepelstraat”, zegt Gertjan Huismans. Lijst Linssen en SP willen juist dat het college zich extra inspant om de zorgfunctie van het gebouw te behouden en dienen daarvoor een amendement in – dat met 20 stemmen vóór is aangenomen.

Fietsparkeren

De alliantie CDA/V-BoZ wil dat de gemeente extra moeite doet om fietsendiefstallen tegen te gaan. De partijen willen dat het college nog dit najaar de mogelijkheden onderzoekt voor een betaalde fietsenstalling in het stadscentrum. Andere fracties vinden het plan sympathiek en nadat de indieners de tekst aanpassen gaan ook de twijfelaars mee, waarop de motie een raadsmeerderheid krijgt met 23 stemmen vóór en acht tegen.

Lobby

Verder gaat de raad akkoord met een motie van Lokaal Realisme en VVD, om via een sterke lobby subsidies binnen te halen. “Bij het herstel van de Kaaimuren heeft de gemeente hier kansen laten liggen”, zegt Julien Voets (Lokaal Realisme). Bij stemming zijn 29 raadsleden voor en 2 tegen. Een motie van PvdA/GroenLinks, CDA/V-BoZ en GBWP, voor meer perspectief  in de Wmo, is aangenomeen met 30 stemmen voor en één tegen.

Asielopvang

Toch weten niet alle raadsfracties een raadsmeerderheid te behalen voor hun voorstellen. Zo wil Reinoud Krijnen (Samen0164) het tijdelijke azc bij Plein XIII, waar ruim 300 vluchtelingen komen, inwisselen voor een kleinschalige asielzoekersopvang van 24 mensen. De overige raadsfractie schieten het plan af, want niet realistisch en onuitvoerbaar. “We nemen volop onze verantwoording om 300 asielzoekers te huisvesten en zijn hier daarom tegen”, merkt Theo de Jong (SP) op. Bij stemming zijn 24 raadsleden tegen en 7 voor.

Contante betalingen

Ook een voorstel om contante betalingen mogelijk te maken bij onder meer parkeermeters en andere publieke voorzieningen -ingediend door BVB en GBWP- gaat van tafel. Wethouder Hans Peter Verroen ontraadt het plan, vanwege de veiligheidsrisico’s bij de aanwezigheid van contant geld. De motie is verworpen met 20 tegenstemmen en 11 vóór.

Stemming

Uiteindelijk stemmen alle raadsfracties -uitgezonderd GBWP, BVB en Lijst Linssen- voor het Beleidskader 2024-2027. “Wij zijn niet tegen uit wantrouwen, maar uit vrees voor de grote financiële risico’s die de raad nu neemt”, aldus GBWP-voorman Arjan van der Weegen: “De verwachting die anderen uitspreken dat het Rijk ons meer geld gaat geven, is voor ons geen vanzelfsprekendheid.”