Zevenbergen

Gemeenteraad akkoord met asielzoekerscentrum voor 200 mensen in Zevenbergen

Schansdijk in Zevenbergen (foto: Raoul Cartens)

Bianca van Vugt Bianca van Vugt

Zevenbergen krijgt een asielzoekerscentrum voor maximaal 200 mensen aan de Schansdijk in Zevenbergen. De gemeenteraad van Moerdijk is daar donderdagavond mee akkoord gegaan. De opvang voor asielzoekers wordt gebouwd bij de woonflats met Oekraïense vluchtelingen. De gemeente Moerdijk heeft met het COA, het Centraal Orgaan opvang asielzoekers, afgesproken welke asielzoekers er voorrang krijgen. Want Moerdijk heeft het liefst mensen die al een verblijfsvergunning hebben of die grote kans maken om die te krijgen.

De gemeente wil dat het asielzoekerscentrum er maximaal 15 jaar staat. Wethouder Bennie Blom is blij dat de gemeenteraad akkoord is gegaan met de komst van de opvang. “De humanitaire nood is hoog. De gemeente Moerdijk toont met dit besluit dat zij verantwoordelijkheid neemt en een eerlijke bijdrage wil leveren aan een fatsoenlijke opvang van mensen die zijn gevlucht voor oorlog of geweld,” legt hij uit.

COA gaat ook nog praten met omwonenden

Het duurt waarschijnlijk een jaar voordat het asielzoekerscentrum klaar is. Nu de gemeenteraad akkoord is gegaan, kan het COA de vergunning gaan aanvragen. “Daarvóór gaat het COA uiteraard ook met omwonenden in gesprek. Ook zijn de gebruikelijke bezwaar- en beroepsprocedures van kracht,” aldus de gemeente Moerdijk. Die gaat ook nog verdere afspraken maken met het COA. “Bijvoorbeeld over onderwerpen als communicatie, veiligheid, onderwijs, gezondheidszorg en het waar mogelijk betrekken van lokale ondernemers plus de inzet van lokale werkgelegenheid/vrijwilligers en werkervaringsplaatsen.”

De gemeente het het COA hebben ook een volgorde afgesproken voor de plaatsing van de bewoners. Er wordt voorrang gegeven aan statushouders die al gekoppeld zijn aan de gemeente Moerdijk. Dat zijn mensen die al een verblijfsstatus hebben, die recht hebben op een woning en die ergens binnen de gemeente moeten kunnen wonen.

Al inburgeren, terwijl ze nog in opvang zitten

Daarna gaan de plekken naar statushouders die recht hebben op een woning buiten de gemeente Moerdijk, maar nog wel in de regio. “Vanuit de opvanglocatie kunnen zij makkelijker alvast een begin maken met hun inburgering in de gemeente waar zij uiteindelijk gaan wonen,” verwacht de gemeente.

De derde groep op de lijst zijn mensen die waarschijnlijk wel een verblijfsvergunning krijgen, maar die nog in de asielprocedure zitten. De gemeente heeft ook bij die groep het liefste mensen met een plaatsingsadvies voor de regio. Als er daarna nog plek is in de opvang kan het COA andere asielzoekers plaatsen. En als het COA die plekken niet nodig heeft, dan gebruikt de gemeente ze voor de opvang van andere mensen met maatschappelijke problemen.

Lees ook: Plan voor azc in Zevenbergen: zorgen over verkeersveiligheid en overlast Lees ook: Gemeente wil asielzoekerscentrum bij woonflats Oekraïense vluchtelingen